Hitelveink

Omega Pünkösdi Gyülekezetek Hálózatának hitelvei

  •  Hisszük, hogy a Biblia a Szent Szellemtől ihletett, Isten egyedüli, csalhatatlan, és hiteles kinyilatkoztatása
  •  Hiszünk a Szentháromságban, az Atya Istenben, Fiú Istenben, Szent Szellem Istenben
  •  Hisszük, hogy Jézus Krisztus földi életében szűztől született, bűntelenül élt, Isten küldetésének eleget tett minden ember helyett történt váltsághalálában, vére által engesztelést szerzett az Atyánál az emberek bűneire, hiszünk Jézus Krisztus testben való feltámadásában, mennybemenetelében, és hogy most az Atya jobbján van, és visszajön a földre hatalommal és dicsőséggel
  •  Hiszünk a bűnös, elveszett emberek újjászületésének abszolút fontosságában, melyet Jézus Krisztusban való hit által a Szent Szellem végez el
  •  Hiszünk a Szent Szellem keresztségben, melynek jele a nyelveken szólás, hiszünk a szellemi és szolgálati ajándékok működésében a jelen korban
  •  Hiszünk az igazak és bűnösök feltámadásában, hisszük, hogy a megváltottak örök életre, a hamisak az ítélet után az örök kárhozatra jutnak
  •  Hisszük, hogy Jézus Krisztus az egyház feje, a tagok pedig a test részei, egységben
  •  Hiszünk a keresztyén hitnek a mindennapi életben való gyakorlati alkalmazásában, az emberek felé való szolgálatban az élet minden területén, ami magában foglalja többek között a hitben való nevelést, lelki gondozást, szociális segítségnyújtást