Tóth Mariann -bemutatkozás

Magamról

Tóth Mariann vagyok, minőségi lelkigondozás elkötelezettje, amelynek alapját a az Istentől kapott elhíváson túl az emberek felé érzett, tanúsított empátia és az elengedhetetlen szakmai képzettség is jelenti. Ennek megfelelően elhívomnak eleget téve már több éve foglalkozom lelkigondozással az Omega Sziget Közösségi Házban, amelynek kliens körét ezúton szeretnénk vezetőimmel bővíteni, hogy minél több hívet érhessünk el, és segíthessünk nekik a lelki gyógyulás néha igen rögös útján.

Szakirányú tanulmányaim

2013-2014  Evangélista képzés (Omega Gyülekezetek)

2014-2015  Lelkigondozói tanfolyam (Élő Ige Gyülekezet)

2015-2019 Pünkösdi Teológiai Főiskola Teológus – Lelkipásztor szakirány, pasztorálpszichológiai specializáció

Munkám során a segítő beszélgetést (Rogers) és az autokeirikus lelkigondozási irányvonalat követem, amely utóbbit Dr. Hecker Róbert vezette be a pasztorálpszichológiai szakirodalomba, és olyan tevékenységre utal, amelynek során egy tekintéllyel bíró ember (szülő, pedagógus, vezető) tudatosan, tevékenyen, személyes közreműködéssel, a belső görcsök feloldásával és külső terhek leoldásával segít életünk “hajójából” kidobni mindazt, ami bennünket valódi, krisztusi (önátadó, szeretet-vezérelt, másik-központú) célunk elérésében akadályoz, és segít szabadon felismerni, elfogadni és kivitelezni feladatainkat és küldetésünket.

Az autokeirikus párbeszéd tehát valóságos kapcsolatra épülő, energia-átadó, nyílt, és a felszín alá merülő dialógus, nem pedig kioktató, energianyelő, rejtőzködő-felszínes (autopoetikus) monológ.

A görög autokheir szó jelentése: saját kezűleg, személyesen. Pál apostol hajótörésének történetében fordul elő: a hajósok a heves vihar miatt a hajó felszerelését “saját kezükkel” dobálták ki megmenekülésük érdekében (ld. ApCsel 27:18-25).

Forrás