Rólunk

Az OMEGA SZIGET egy újonnan alakult keresztény közösség, amelynek célja, hogy az emberek ráébredjenek teremtett voltukra, és felfelé nézve megtalálják és megismerjék azt a szerető Istent, aki kész a velük való kapcsolatra. Hisszük és naponta tapasztaljuk, hogy minden nehéz élethelyzetre és problémára van megoldás, amelyet 2000 évvel ezelőtt Jézus Krisztus életét halálra adva a kereszten szerzett meg minden ember számára, aki hittel elfogadja.
A gyülekezet egymást szerető, és egymásra odafigyelő, másokat befogadni tudó emberek közössége, akik a hitüket élő módon, örömmel és életkedvvel tele élik meg.
A közösség heti rendszerességgel istentiszteleti valamint egyéb alkalmakat tart, amelyek családias hangulatban, a mai emberhez szóló zenével, közvetlen légkörben zajlanak. Gyerekek számára bibliai gyermek foglalkozást tartunk az istentiszteletek alatt.

Az OMEGA SZIGET apostoli vezetésű, új típusú gyülekezet, az Omega Pünkösdi Gyülekezetek Hálózatának (www.omegagyulekezetek.hu) a tagja. A gyülekezet apostoli felügyelettel, pásztori gondoskodással, és a többi szolgálati ajándék közreműködésével épül fel.

Értékeink

-Isten Igéje és a belőle fakadó hit
-Isten országában és nem felekezetiségben való gondolkodás
-A jellem és Isten működő erejének harmonikus megélése
-Szövetségen alapuló házasság
-A család, mint Istentől létrejött egység
-Széles látókör
-Kiegyensúlyozott, hiteles életvitel
-A cél- és kapcsolatorientáltság összhangja
-Az Isten tiszteletének egyéni és közösségi megélése

Isten ígérete az Omega Gyülekezetek számára

“Összeszedem az egész Jákobot, összegyűjtöm Izrael maradékát. Összeterelem Őket, mint juhokat a karámba, mint nyájat az akolba, tömegestül lesznek ott emberek. Előttünk megy, aki utat tör, áttörnek, átmennek a kapun, és kivonulnak. Előttük megy át királyuk, élükön maga az Úr.” Mikeás 2:12-13.